Who we are

 Këshilli Shqiptar i Reanimimit(ARC) synon të mbështesë, promovojë dhe harmonizojë bashkëpunimin ndërdisiplinar midis organizatave dhe njerëzve që merren me aspekte të ndryshme të ringjalljes dhe mjekesise se urgjences/emergjences!

The Albanian Resuscitation Council (ARC) aims to support, promote and harmonize interdisciplinary cooperation between organizations and people dealing with various aspects of resuscitation and emergency medicine!

NLS Newborn Life Support

NLS Newborn Life Support ERC 2021 guidelines 

Webinar 

Webinari eshte falas dhe mund te marrin pjese:
- Anesteziste
- Pediater dhe specialitete te tjera
- Specializante te pediatrise, urgjencave mjekesore, obstetrike dhe gjinekologji, anestezi…
- infermiere
-studente mjekesie dhe shkencave te tjera mjekesore.

WRAH World Restart a Heart

World Restart a Heart day ose dita boterore e ri-fillimit te zemres, mbahet ne date 16 Tetor ne te gjithe boten.

Ky ativitet ka si synim te sensibilizoje apo ndergjegjesoje komunitetin mbi arrestin kardiak, mesimin e teknikave jeteshpetuese si reanimimi kardiopulmonar, rritjen e numrit te defibrilatoreve te jashte automatik ne komunitet dhe rritjen e numrit te personave te trajnuar mbi teknikat e reanimimit kardiopulmonar.

Legal body 

NON - PROFIT ORGANISATION  

Training and Courses BLS Basic Life Support , ALS Advanced Life Support, TLS Trauma Life Support and more ...

EuReCa European Registry of Cardiac Arrest

Shqiperia eshte zyrtarisht pjese e EuReCa 3 pjese e 29 vendeve europiane e cila do marre pjese ne studimin shkencor per mbledhjen e te dhenave per situaten e arresteve kardiake dhe regjistrit te arresteve kardiake!




Albania is officially part of EuReCa 3 part of 29 European countries which will participate in the scientific study for the collection of data on the situation of cardiac arrests and the register of cardiac arrests!

ARC Albanian Resuscitation Council 

Saving lives !

Dergoni komentin tuaj