BLS Basic Life Support
CPR & AED

BLS Basic Life Support provider eshte trajnim per te gjithe kategorite e profesionisteve, perfshire dhe qytetaret. Eshte trajnim teorik dhe praktik, me nje kohezgjatje prej 5 oresh ! Cdo instruktor nuk mund te kete me shume se 5 kandidate per te trajnuar! Certifikimi zgjat 2-3 vite dhe ne perfundim te ketij afati behet ri- certifikimi ! Cdo certifikate ka kodin personal te pa ndryshueshem dhe nje badge qe verteton certifikimin!
Trajnimi quhet i perfunduar kur kandidati kalon me
sukses hapat e vleresimit teorik dhe praktik nga ana e instruktorit!
Asnje BLS provider nuk mundet te jape trajnime si instruktor  nese nuk eshte certifikuar dhe licensuar per te qene instruktor !
Cdo kandidat eshte pergjegjes per mbajtjen e aftesive teorike dhe praktike!

Temat e trajnimit:
- Arresti Kardiak, cfare eshte dhe si ta njohim ate.
- Reanimimi Kardiopulmonar 
- Masazhi Kardiak
- Masazhi Kardiak me kualitet te larte
- Ventilimi 
- Arresti Respirator
- Defibrilimi ( AED )
- Udherrefyesit BLS te ERC 2021
- Udherrefyesit Covid -19 BLS