NLS Newborn Life Support, top 5 messages. Mbeshtetja per jeten e te porsalindurit, 5 mesazhet kryesore.

NLS Newborn Life Support
MPJ Mbeshtetja e te porsalindurit per jeten

5 mesazhet per udherrefyesin e NLS

1. Vonesa ne klampimin e kordonit umbelikal, mund te permisoje situaten e pergjishshme, sidomos tek infantet pre- term.

2. Kujdesi per ruajtjen e temperatures eshte jetesore tek i porsalinduri. Thaje me shpejtesi dhe simuloni te qaren!

3.Vleresimi dhe aksesimi i menjehershem i frymemarrjes dhe frekuences kardiake. Nje frekuence kardiake e shpejte do te thote oksigjenim adekuat!

4. Frymemarrja dhe rruget ajrore te manaxhuara mire evitojne komplikacionet ose problemet qe sjell mos manaxhimi apo ato qe mund te ndodhin me vone,ne rast te problematikave te tjera! 

5. Kompresionet e toraksit pra masazhi kardiak, duhet te behet vetem kur eshte siguruar fillimisht nje ventilim dhe oksigjenim i mire dhe atehere kur kemi nje frekuence kardiake shume te ulet!

Arresti kardiak tek porsalindurit ka si shkak problemet respiratore. Fillimisht ndodh arresti respirator dhe mos trajtimi i hershem sjell dhe ndalimin e zemres.
Trajtimi konsiston ne 5 ventilime shpetuese me ambu (30 cm H2O) dhe behet rivleresimi i frekuences kardiake dhe levizjeve te toraksit. Ne rast te mos rikthimit te frymemarrjes behen perseri 5 ventilime shpetuese me ambu me flukse te larta oksigjeni dhe kontrollohet perseri rikthimi i respiracionit spontan dhe rritja e frekuences kardiake.


Nese frekuenca kardiake eshte poshte 60 ne minute ose mungon pulsi, atehere filloni masazhin kardiak me dy gishta ne raport 3:1, 3 masazhe kardiake dhe 1ventilim. Konsideroni manaxhimin e avancuar jetesor. 

Referencat: 
Udherrefyesit e keshillit europian te reanimimit!