Poster

Udherrefyesit e rinj te ERC European Resuscitation Council 2021, qe do na udhezojne per 5 vitet e ardhshme. Udherrefyesit jane te perkthyera ne shqip.

BLS Poster .pdf
ALS Advanced Life Support algoritem.pdf
Bllokimi i rrugeve ajrore algoritem.pdf
Reanimimi brenda spitalor algoritem.pdf
PBLS Paediatric Basic Life Support algoritem.pdf
NLS Newborn Life Support Algoritem.pdf
ALS Advanced Life Support Udherrefyes ERC 2021.pdf
Ndihma e pare ERC 2021.pdf
PLS Paediatric Life Support.pdf